Flip book element

Gạch 2 lỗ X3

Thông số kỹ thuật:

Kích thước gạch : 210x128x76mm

Trọng lượng : ∼3.5 kg

Diện tích xây : 57m2

Đọc tiếp

Gạch 3 lỗ X5

Thông số kỹ thuật:

Kích thước gạch : 300x135x130mm

Trọng lượng : ∼7 kg

Diện tích xây : 23m2

Đọc tiếp

Gạch 4 vách X4

Thông số kỹ thuật:

Kích thước gạch : 360x180x130mm

Trọng lượng : ∼12.5 kg

Diện tích xây : 19m2

Đọc tiếp

Gạch 3 lỗ X6

Thông số kỹ thuật:

Kích thước gạch : 300x150x100mm

Trọng lượng : ∼6 kg

Diện tích xây : 29m2

Đọc tiếp

Gạch đặc X2

Thông số kỹ thuật:

Kích thước gạch : 210x100x60mm

Trọng lượng : ∼2.5 kg

Diện tích xây : 65m2

Đọc tiếp

Gạch đặc X1

Thông số kỹ thuật:

Kích thước gạch : 220x100x60mm

Trọng lượng : ∼2.6 kg

Diện tích xây : 62 m2

Đọc tiếp

Ngói cuối mái phẳng

Thông số kỹ thuật:

Kích thước ngói : 380x210mm ( ± 2mm )

Diện tích hữu dụng : 330x210mm

Trọng lượng :  ∼ 3.2 kg/viên

Đọc tiếp

Ngói sóng Naka chi NK1-4

Thông số kỹ thuật:

Kích thước ngói : 420x335mm ( ± 2mm )

Số viên : 10 viên/ m2

Diện tích hữu dụng : 330x300mm

Trọng lượng viên :  ∼ 3.5 kg/viên

Trọng lượng trung bình : ∼ 35kg/ m2

Độ thấm nước : < 9.5%

Độ bền uốn : > 1200 (N / cm)

Tính chịu mài mòn : Đạt tiêu chuẩn JIS A 5402: 2002

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.