Giới thiệu về công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần PCT 24

Địa chỉ: Xóm 18, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Website: gachngoikhongnungpct24.com

Email: gachngoikhongnung24@gmail.com

SĐt: 0238.652.7878  0966.837.678

Giám đốc: Cao Xuân Phương

Năm Thành  lập: 2020

Vốn điều lệ : 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng)

Ngành nghề chính: SẢn xuất và phân phối các sản phẩm gạch, ngói không nung.

Nhiệm vụ chính của Công ty cổ phần PCT 24 sau khi được thành lập là xây dựng công ty phát triển theo định hướng : Tập trung chuyên sâu vào các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng

Với nhiệm vụ đó, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần  PCT 24, toàn thể CB – CNV công ty thống nhất để ra và phấn đấu:

  1. Xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, có tính chuyên nghiệp cao trong sản xuất, phân phối trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận đồng thời đẩy mạnh công tác sản xuất góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu và sức mạnh của công ty.
  2. Tạo việc làm và thu nhập cao cho người lao động, cán bộ công nhân viên chức công ty.
  3. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
  4. Sản phẩm và hoạt động của Công ty đảm bảo yêu cầu lợi ích lâu dài cho khách hàng, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.